Promotie en marketing van de havengebieden van Serre-Ponçon

Bezig

In 2020 constateerde S.M.A.DE.SE.P. dat Serre-Ponçon, een nautische bestemming, er alle belang bij had om haar havenbeheer te verbeteren, met name wat betreft haar "klantenrelaties". Naast de contractuele bepalingen die door de S.M.A.DE.SE.P. zijn vastgelegd voor de verhuur van haar ligplaatsen, ongeacht of deze rechtstreeks worden beheerd of door een delegatie van de openbare dienst (belanghebbende agentschappen), leek het nuttig om de werking van de havens te optimaliseren, om de noodzaak om nieuwe ligplaatsen aan te leggen te beperken, en om de informatiesystemen te professionaliseren, zodat de zeiler zijn huurverplichtingen beter kan nakomen (beheer van het getijdenverschil, veiligheid van de boot...).

In mei 2020 is bij de Europese Commissie een project ingediend om de havengebieden te promoten en op de markt te brengen, met het oog op de toekenning van LEADER-financiering: "Liaison Entre les Actions de Développement de l'Economie Rurale" (Verbindende acties voor de ontwikkeling van de plattelandseconomie) is een programma van de Europese Unie dat de ontwikkeling van plattelandsgebieden ondersteunt bij de uitvoering van hun ontwikkelingsstrategieën. Deze strategieën worden op lokaal niveau bepaald door een groep publieke en private partners.

Logo LEADER

In 2020 constateerde S.M.A.DE.SE.P. dat Serre-Ponçon, een nautische bestemming, er alle belang bij had om haar havenbeheer te verbeteren, met name wat betreft haar "klantenrelaties". Naast de contractuele bepalingen die door de S.M.A.DE.SE.P. zijn vastgelegd voor de verhuur van haar ligplaatsen, ongeacht of deze rechtstreeks worden beheerd of door een delegatie van de openbare dienst (belanghebbende agentschappen), leek het nuttig om de werking van de havens te optimaliseren, om de noodzaak om nieuwe ligplaatsen aan te leggen te beperken, en om de informatiesystemen te professionaliseren, zodat de zeiler zijn huurverplichtingen beter kan nakomen (beheer van het getijdenverschil, veiligheid van de boot...).

In mei 2020 is bij de Europese Commissie een project ingediend om de havengebieden te promoten en op de markt te brengen, met het oog op de toekenning van LEADER-financiering: "Liaison Entre les Actions de Développement de l'Economie Rurale" (Verbindende acties voor de ontwikkeling van de plattelandseconomie) is een programma van de Europese Unie dat de ontwikkeling van plattelandsgebieden ondersteunt bij de uitvoering van hun ontwikkelingsstrategieën. Deze strategieën worden op lokaal niveau bepaald door een groep publieke en private partners.

Projectdoelstellingen

Wat de eerste doelstelling betreft, zou de verbeterde duidelijkheid van het aanbod door de aankoop van software voor havenbeheer moeten leiden tot een optimalisering van de marketing en commercialisering van de beschikbare ligplaatsen. Dit perspectief sluit ook aan bij de wijzigingen die het Syndicaatcomité in 2018 heeft doorgevoerd in de bootagecontracten en de contracten voor openbare havendiensten: de verlaging van de vergoeding van de beheerders voor de "seizoenscontracten" en de overeenkomstige verhoging van hun vergoeding voor de "tussenseizoencontracten" zijn bedoeld om de beschikbaarheid van het aanbod voor toeristische klanten (aanwezig op "korte" contracten) te vergroten en vooral om de benutting van de havencapaciteit aan het begin en het einde van het zomerseizoen, de minst gebruikte periodes, te optimaliseren. Deze strategie weerspiegelt dus een vastberaden wens om de toeristische zomereconomie te stimuleren en tegelijkertijd te zorgen voor de nodige spreiding van de seizoenen. De software voor havenbeheer, die vandaag de dag een waardevol instrument kan zijn voor de instanties die zijn gedelegeerd door de S.M.A.DE.SE.P., zou het gezamenlijke syndicaat ook de mogelijkheid geven om te profiteren van algemeen toezicht, dat nodig is om informatie te leveren aan het publiek op elke locatie van het kantoor van de havenmeester. Om de gebruiksvoorwaarden te optimaliseren, zal het softwareprogramma automatisch worden uitgebreid voor de meeste informatie die het beheert (naam en contactgegevens van de gebruiker, kenmerken van de boot, vereiste verzekering en administratieve documenten, periode en plaats van de stalling in de haven, enz.

Wat de tweede doelstelling betreft, zou de bovenvermelde havensoftware de verzending van bepaalde zeer belangrijke informatie kunnen automatiseren om de gebruikers gerust te stellen met betrekking tot hun contractuele verplichtingen (aanleggen, controle van de boot, enz.): er zouden dus automatisch waarschuwingen kunnen worden verstuurd, per e-mail of sms, over de beschikbare diepgang op de ligplaats, over de wijziging van de toewijzing van de ligplaats of zelfs, op een meer gecontroleerde manier door de beheerder, over eventuele inbreuken op het havenreglement die worden vastgesteld, enz

Ten slotte zou de invoering van een videobewakingssysteem voor havengebieden een essentiële troef kunnen zijn om de dienstverlening aan de klanten te verbeteren. Dit voorstel zou nog zinvoller zijn als het systeem zich niet zou beperken tot het verbeteren van de openbare veiligheid (op een sterk gereguleerde manier), maar ook gratis informatie zou verschaffen aan de schippers: naast de gereguleerde opname van beelden die gefilmd worden door de 12 voorgestelde camera's (waaraan ook de 6 bestaande camera's op de tankstations zouden kunnen worden toegevoegd), lijkt het mogelijk om gratis beelden te raadplegen van wat kan worden vergeleken met webcams, via speciale toepassingen. Dit systeem zou havengebruikers (en zelfs andere klanten) in staat stellen om vrij alle of een deel van deze beelden te raadplegen, die in realtime worden uitgezonden vanaf een computer of smartphone: het hulpmiddel zou de zeiler dus op afstand ondersteunen in zijn contractuele verplichtingen om zijn boot te controleren. Dit lijkt vooral belangrijk op het meer van Serre-Ponçon, waar het zomerse getijdenverschil (tot -5 meter aan het einde van het seizoen) de havens bijzonder gevoelig maakt in termen van veiligheid (blootstelling aan storm) of openbare veiligheid (soms zeer geïsoleerde locaties). Tot slot zou dit wereldwijde systeem van "webcams" een bredere toeristische communicatie kunnen stimuleren, door de uitzending van videobeelden van nautische activiteiten te veralgemenen..

Een project in constante evolutie

De videobewakingscamera's zijn in 2021 in gebruik genomen. In 2024 bestaat de uitdaging erin om deze camera's aan te sluiten op de nieuwe website van SMADESEP zodat ze live kunnen worden bekeken.

De LOGIMER-software voor havenbeheer was operationeel voor het seizoen 2022. Tegelijkertijd nam SMADESEP het directe beheer van de haven over. Gecentraliseerde IT-ondersteuning voor de havensoftware was essentieel om deze taak uit te voeren vanuit het kantoor van de havenmeester in Savines-le-Lac. Eind 2023 werd deze software geüpdatet om zich aan te passen aan de nieuwe website van SMADESEP en de nieuwe, voor deze gelegenheid ontwikkelde tool voor het vooraf reserveren.