Aangesloten lokale overheden

Het departement Hautes-Alpes

logo cd05
département 05

Sinds 2003 verenigt SMADESEP het departement Hautes Alpes en het merendeel van de lokale overheden die grenzen aan het stuwmeer van Serre-Ponçon. De grote investering van het departement in de toekomst van dit grote meer in de zuidelijke Alpen getuigt van het belang dat het hecht aan de ontwikkeling van wat in de zomer de steunpilaar van de toeristische economie van de Hautes-Alpes is. In die zin is de Conseil départemental des Hautes Alpes de meerderheid die de beslissingen neemt in het S.M.A.D.E.S.E.P., met 6 vertegenwoordigers die elk 2 stemmen hebben (d.w.z. 12 stemmen) van de 33 leden van het Comité syndical. In deze hoedanigheid biedt het ook essentiële financiële steun door een jaarlijkse subsidie te verstrekken die overeenkomt met de totale bijdragen van alleen al de intercommunales van Hautes-Alpes aan het meer.

Het departement Alpes de Haute-Provence

Het departement Alpes de Haute-Provence is op 24 augustus 2018 bij interprefectoraal besluit toegetreden tot het Syndicat mixte d'aménagement du lac. Sindsdien heeft het 2 vertegenwoordigers in het comité van het Syndicat, voor een totaal van 4 stemmen. Deze beslissing, waar de socio-professionele actoren van het meer al lang naar streefden, markeert het begin van een nieuwe ontwikkelingsdynamiek die nieuwe investeringen in de "Ubaye"-tak van Serre-Ponçon met zich mee zal brengen.

logo cd04
département 04

De gemeenschap van gemeenten van Serre-Ponçon

logo CCSP
CCSP

De C.C.S.P., die in het Syndicaal Comité vertegenwoordigd wordt door 11 afgevaardigden van de gemeenten, omvat de gemeenten Baratier, Châteauroux-les-Alpes, Chorges, Crévoux, Crots, Embrun, les Orres, Pontis, Prunières, Puy Saint-Eusèbe, Puy-Sanières, Réallon, Saint André d'Embrun, Saint Apollinaire, Saint Sauveur, le Sauze-du-Lac en Savines-le-Lac, met in totaal meer dan 16.000 inwoners. Het strekt zich uit langs de oevers van het meer over bijna 40 km en is gestructureerd rond de "Durance" tak van het stuwmeer.

Het is ontstaan uit de fusie van de intercommunales Embrunais en Savinois - Serre-Ponçon met de gemeenten Chorges en Pontis (04) en heeft als belangrijkste taken ruimtelijke ordening, lokaal handelsbeleid en ondersteuning van commerciële activiteiten, bouw, onderhoud en exploitatie van culturele en sportvoorzieningen, sociale initiatieven, riolering en afvalbeheer.

Gemeenschap van gemeenten Serre-Ponçon Val d'Avance

Het grenst slechts over 6 km aan het meer en de bevolking langs de rivier vertegenwoordigt slechts 2% van de totale bevolking van de Haute-Alpes in de gemeenten die aan het stuwmeer grenzen. De C.C.S.P.V.A. heeft echter wel de Serre-Ponçon stuwdam op haar grondgebied en blijft een van de gebieden die het meest getroffen zijn door de bouw van de stuwdam. Het beheert nog steeds de gemeentelijke woonwijken die 50 jaar geleden werden gebouwd om de arbeiders te huisvesten die voor dit enorme project werden gemobiliseerd.

De Communauté des communes, ontstaan uit de fusie van de intercommunales Avance en Pays de Serre-Ponçon, met haar 16 gemeenten rond de Mont Colombis, heeft een vertegenwoordiger in het vakbondscomité van SMADESEP.

logo CCSPVA
CCSPVA

De gemeenschap van gemeenten van de vallei van de Ubaye Serre-Ponçon

logo CCVUSP
CCVUSP

De Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon is lid van SMADESEP sinds de Communauté de Communes Ubaye - Serre-Ponçon zich in 2016 bij de vereniging aansloot, samen met de gemeente Le Lauzet-Ubaye. De vereniging verenigt de 13 gemeenten van de vallei, waarvan sommige zelf het resultaat zijn van recente fusies, zoals de fusie tussen Saint-Vincent-les-Forts en La Bréole om Ubaye-Serre-Ponçon te vormen. Deze gemeente en die van Le Lauzet-Ubaye beslaan samen bijna alle oevers van de Ubaye-tak van het meer. De intercommunale blijft verantwoordelijk voor een breed scala aan onderwerpen, voornamelijk rond ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, milieu, cultuur, sport, toerisme en scholen (of buitenschoolse activiteiten).

De C.C.V.U.S.P., die 4 vertegenwoordigers heeft in het vakbondscomité, is ook ex officio lid van het bureau van het openbaar lichaam, net als elk van de lidorganisaties.

De Kamer van Koophandel en Industrie van Hautes-Alpes

De formele toetreding in 2018 is een erkenning van het economische belang van het meer van Serre-Ponçon voor de Alpengebieden. Nu het een vertegenwoordiger heeft in het Syndicat Comité, zou het moeten profiteren van de komst in 2019 van zijn tegenhanger in de Alpijnse Alpen en de twee departementale ontwikkelingsagentschappen om, als geassocieerde leden, het potentieel voor duurzame ontwikkeling van het grote meer in de zuidelijke Alpen verder te versterken. De aanwezigheid van een groot aantal geassocieerde leden zal er ook voor zorgen dat er een link wordt gelegd tussen het meer en het "achterland", waarvan de belanghebbenden, als indirecte begunstigden van Serre-Ponçon, ook het recht hebben om hun verwachtingen en voorstellen kenbaar te maken.

logo cci
cci