Het SMADESEP-team

M. Victor BERENGUEL, Prèsident du SMADESEP
smadesep
smadesep

Een woord van de voorzitter van SMADESEP Victor BERENGUEL

Sinds de oprichting in 1997 zet het Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.DE.SE.P.) zich in voor de bevordering van het toerisme en de milieuontwikkeling van het grote meer in de zuidelijke Alpen, dat nog steeds het grootste kunstmatige stuwmeer van het Franse vasteland is. Het DE.SE.P is een samenwerkingsverband van de lokale overheden die aan het meer grenzen en is de partner die door EDF en de belangrijkste instellingen is erkend om het gezamenlijke beleid voor dit bi-departementale gebied te leiden: terwijl de ontwikkeling van de oevers in het DNA van onze openbare instelling blijft, vormt de bescherming van de waterbron die door dit immense stuwmeer wordt gekapitaliseerd al vele jaren de kern van de bezoekersstrategie die langs de 92 kilometer lange oever van Serre-Ponçon wordt geïmplementeerd.

Meer dan zestig jaar na de bouw blijft de hydro-elektrische stuwdam een buitengewoon modern bouwwerk en is het nog steeds een van de nationale vlaggenschepen voor hernieuwbare energie. Het kostte 6 jaar werk om het grootste kunstmatige meer van Frankrijk te creëren en een reservoir van drink- en landbouwwater dat essentieel is voor de Provence. De uitzonderlijke waarde ligt ongetwijfeld in de mogelijkheden die het biedt aan vele spelers om rijkdom te genereren uit het gebruik van water.

Deze bron staat dan ook centraal in de grote vraagstukken die spelen, tussen de noodzaak om water te delen en de gevolgen van de opwarming van de aarde. Voor onze regio bepaalt dit "blauwe goud" in grote mate het natuurlijke en toeristische potentieel van onze bestemming.

In 2013 heeft S.M.A.DE.SE.P. zich tot doel gesteld om installaties van hoge kwaliteit te ontwerpen en te implementeren die ten minste aangepast zijn aan vulniveaus die 5 meter onder het maximale exploitatieniveau liggen (780 m NGF). Om dit te bereiken heeft onze organisatie besloten een Plan voor Duurzame Ontwikkeling op te stellen, een operationele gids die de werkzaamheden plant die nodig zijn voor deze structurele aanpassing, die nodig is vanwege de gebruikelijke behoefte aan water in de Provence.

In 2024 tekent zich een nieuwe horizon af voor het stuwmeer in de Alpen. De doelstelling is nu al ambitieuzer voor de toeristische bestemming, aangezienhet zomerseizoen van 2022, gelijk aan dat van 1990, illustreerde wat de impact van de opwarming van de aarde in de toekomst vaker zou kunnen zijn.Naast de droogte in de winter, die de vulling van het stuwmeer verzwakte, leidde de vraag naar water vanuit stroomafwaarts gelegen gebieden tot een aanzienlijke uitputting in de zomer, wat resulteerde in een uitzonderlijk laag waterpeil voor het seizoen. Terwijl consumenten bewust moeten worden gemaakt van de toenemende kwetsbaarheid van waterbronnen, wil de regio Serre-Ponçon ook haar verantwoordelijkheid nemen door klimaatverandering te integreren in haar ontwikkelingsstrategieën. Deze collectieve ambitie, geformaliseerd door een specifiek partnerschap met EDF, wordt nu weerspiegeld in het Veerkrachtplan van het meer van Serre-Ponçon, een routekaart voor ontwikkeling die volledig rekening houdt met deze essentiële kwestie.

De strijd tegen de opwarming van de aarde, de aanpassing aan de helaas onvermijdelijke gevolgen ervan en de diversificatie van de economie van ons meer vormen dus de kern van het politieke project dat door onze instelling wordt ondersteund. Met beperkte middelen, maar met passie en overtuiging, zijn we vastbesloten om de opwarming van de aarde om te zetten in een kans voor verandering en vooruitgang, om de economische, ecologische en sociale troeven van ons merengebied duurzaam te versterken.

Ik hoop dat de paar pagina's van deze site u in staat zullen stellen om voor een paar momenten de passie te delen die ons drijft in dienst van onze kleine binnenzee. Dus, als een goede zoetwaterzeiler, wens ik u een goede wind tijdens uw digitale navigatie, voordat ik u, wie weet, ontmoet in de bocht van de geheime mijlen van "Serre-Ponçon, Nautische Bestemming"!

Hoogachtend

Victor BERENGUEL,

Voorzitter van SMADESEP