Serre-Ponçon, wat voor soort ontwikkeling is er mogelijk voor het grote meer in de Zuidelijke Alpen?

Institutionele vergadering

Bijna vijftig jaar geleden werd de grootste hydro-elektrische stuwdam van Europa gestuwd op de site van Serre-Ponçon in het departement Hautes-Alpes. Deze belangrijke infrastructuur reguleert de grillen van de Haute Durance en levert sindsdien schone, hernieuwbare energie aan een regio met een structureel tekort aan elektriciteit en verzekert de levering van drink-, industrieel en landbouwwater aan de PACA-regio.

Een halve eeuw later is Serre-Ponçon een internationaal erkend symbool van duurzame ontwikkeling. Verscholen aan de voet van het Parc National des Ecrins, is het meer van Serre-Ponçon een permanente uitnodiging om de bergen en hun witte water onder een heldere hemel te ontdekken. Na 2010 en de vele evenementen ter herdenking van de geboorte van het grote meer in de Zuidelijke Alpen, is voor de Hauts-Alpins het moment aangebroken om de voorwaarden te creëren voor een kwaliteitsvol onthaal op een uitzonderlijke locatie en om de hydro-elektrische bronnen aan te vullen met toerisme met een hoge toegevoegde waarde.

Om deze ambitie waar te maken en perspectieven te openen voor de komende vijftig jaar, organiseert het Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.), in samenwerking met de prefectuur en het departement Hautes-Alpes en de regio Provence-Alpes Côtes d'Azur, op maandag 28 november 2011 een bijeenkomst over het thema van de ecologische en toeristische opwaardering van het Lac de Serre-Ponçon.

De conferentie heeft verschillende doelstellingen: de socio-professionele actoren van de regio in staat stellen hun ambities voor de toekomst te formuleren; de reglementaire contingenties die het milieukader zo goed mogelijk beschermen integreren; de wegen en middelen verkennen om collectief nieuwe solidariteiten en essentiële welvaart op te bouwen in dit prachtige leefgebied.