Organisatie van een inventarisvisserij

Milieu

Als onderdeel van de nationale implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) sinds 2006 verantwoordelijk voor het monitoren van de vispopulaties in waterlichamen die zijn opgenomen in de netwerken voor toezichtscontrole (RCS) en operationele controle (RCO).

Het stuwmeer van Serre-Ponçon werd van 19 tot 23 september 2011 onderzocht in het kader van het RCS-netwerk (monitoring om de 6 jaar): tijdens deze vijf dagen werden stalen genomen om de aanwezige vispopulatie te karakteriseren (soortenrijkdom, relatieve abundantie van soorten en grootte- en leeftijdsklassen), volgens een gestandaardiseerd protocol dat beantwoordt aan de doelstellingen van de KRW.

Het S.M.A.D.E.S.E.P. assisteerde bij het onderzoek, dat werd uitgevoerd met twee soorten kieuwnetten - benthische en pelagische - die werden uitgezet op de "Durance"- en "Ubaye"-armen van het stuwmeer, waardoor het mogelijk was om een waterlichaam te onderzoeken vanaf het oppervlak tot een diepte van 75 meter. De netten werden elke avond uitgezet - willekeurig voor benthische vissen en aan vaste ankers voor pelagische vissen - en vervolgens elke ochtend opgehaald door de technische teams van ONEMA. De netten werden elke ochtend uitgezet in Les Eygoires met de hulp van vrijwilligers met verschillende achtergronden, waardoor het mogelijk werd om de vele soorten te inventariseren die aanwezig zijn in Serre-Ponçon, waaronder baars, alver, riviergrondel, blankvoorn, toxostoom, witvis, forel, snoek en brasem van verschillende leeftijden en groottes.

Aangevuld met de analyse van andere biologische en fysisch-chemische parameters moet deze controlevisserij het mogelijk maken om de algemene toestand van het stuwmeer van Serre-Ponçon te karakteriseren.