Bouw van de havenkapiteinsdienst van het meer van Serre-Ponçon

Gesloten

In het kader van een overeenkomst voor gezamenlijk projectbeheer met SMADESEP heeft de Communauté de Communes de Serre-Ponçon het volgende bericht van aanbesteding gepubliceerd voor de bouw van het havenkapiteinskantoor van het meer van Serre-Ponçon.

Het inschrijvingsformulier kan worden gedownload via de volgende link: klik hier

 1. Identificatie van de aanbestedende dienst

  Gemeenschap van gemeenten Serre-Ponçon
  6 Impasse de l'Observatoire
  05200 EMBRUN
  Verantwoordelijke persoon voor de opdracht: Chantal EYMEOUD, Présidente

 2. Contract

  Onderwerp: Bouw van de havenkapiteinsdienst van het meer van Serre-Ponçon

 3. Gunningsprocedure

  Aangepaste procedure (art. 27 van decreet nr. 2016-360 van 25 maart 2016 met betrekking tot het CMP).De projecteigenaar behoudt zich het recht voor om te onderhandelen met alle bedrijven die een offerte hebben ingediend.De werken zijn verdeeld in 16 percelen, zonder specifieke tranches of fasen:

  Perceel 1 - Externe werken
  Perceel 2 - Sloop - Constructiewerk - Timmerwerk - Dakbedekking - Waterdicht maken
  Perceel 3 - Loodgieterswerk - Verwarming - Ventilatie
  Partij 4 - Hoog- en laagspanning
  Opdracht 5 - Liften
  Partij 6 - Gevel en bekleding
  Groep 7 - Buitenschrijnwerk / Zonwering
  Partij 8 - Metalen beslag
  Partij 9 - Pleisterwerk, scheidingswanden, bekleding
  Partij nr. 10 - Demontabele plafonds
  Perceel nr. 11 - Vloerbedekking
  Partij nr. 12 - Houttimmerwerk
  Partij nr. 13 - Schilderen
  Perceel nr. 14 - Tewaterlatingsdok
  Perceel nr. 15 - Keukenuitrusting
  Perceel n°16 - Havenkade

 4. Criteria voor de selectie van de kandidaturen en de gunning van het contract

  Bepaald in de consultatieregels

 5. Varianten

  Varianten zijn toegestaan voor kavels 14 en 16, op voorwaarde dat aan de basisoplossing wordt voldaan.

 6. Voornaamste CPV-codes

  45 110 000 - 1 Slopen van gebouwen en grondwerken
  45 200 000 - 9 Volledige of gedeeltelijke bouwwerkzaamheden en civieltechnische werken
  45 210 000 - 2 Bouwen van gebouwen
  45 241 100 - 9 Kade
  45 242 110 - 9 Tewaterlatingswerkzaamheden

 7. Voorlopige begindatum van de werkzaamheden

  Start van de werkzaamheden in februari 2018 voor een bouwperiode van 12 maanden

 8. Uiterste datum voor ontvangst van inschrijvingen

  Woensdag 10 januari 2018 om 16:00

 9. Geldigheidsduur van de aanbesteding

  120 dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van inschrijvingen.

 10. Adres voor het ophalen van het aanbestedingsdossier

  http://www.marches-publics.info/accueil.htm

 11. Adres waarop de offertes moeten worden ingediend

  Gemeente Serre-Ponçon
  6 Impasse de l'Observatoire
  05200 EMBRUN

  Op de offertes moet de naam van de raadpleging waarop zij betrekking hebben, worden vermeld.
  De offertes dienen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs in een gesloten enveloppe te worden opgestuurd of tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven op het secretariaat.

 12. Bijkomende technische en administratieve inlichtingen

  Per fax op 04 92 44 33 47 of per e-mail op direction.smadesep@gmail.com

 13. Beroep

  Tribunal administratif - 22, rue Breteuil - 13281 MARSEILLE Cedex - Frankrijk

 14. Datum verzonden voor publicatie:

  23 november 2017