Het zomerseizoen 2023 gaat van start

Institutionele vergadering

Op zaterdag 1 juli lanceerden de bevloeiers van de Beneden-Durance, Victor Berenguel, voorzitter van SMADESEP, en de vertegenwoordigers van de twee Alpendistricten het zomerseizoen 2023. Het was een symbolisch moment voor de nieuwe dynamiek en solidariteit tussen de gebruikers van de waterbronnen stroomopwaarts en stroomafwaarts...

Lancement de la saison estivale 2023
Rencontre institutionnelle pour ouverture de la saison estivale 2023