Europa verbindt zich aan de Liou

Milieu

Het gebied rond de staart van het stuwmeer van Serre-Ponçon is uitzonderlijk rijk aan flora en fauna, met unieke erfgoedsoorten die nog nooit eerder zijn geïdentificeerd in de regio Hautes-Alpes. Dit opmerkelijke gebied, het enige gebied van ecologisch belang op het kunstmatige meer van Serre-Ponçon, werd in 2015 door het departement Hautes-Alpes geclassificeerd als kwetsbaar natuurgebied.

Desondanks is het moerasgebied in onbruik geraakt en lijdt het nu onder een totaal gebrek aan beheer, waardoor het wordt bedreigd.

Daarom is er voor het Liou-wetland een opwaarderingsproject nodig om alle betrokken partijen (EDF, naburige gemeenten, het departement, het Parc National des Ecrins, de vissersfederatie, enz.) samen te brengen en het natuurlijke erfgoed en het belang van het gebied onder de aandacht te brengen, om de lokale bevolking en de toeristen aan te moedigen er eigenaar van te worden, zodat het in de toekomst beter beschermd en beheerd kan worden. Het opwaarderingsproject bestaat uit het creëren van een "ecotoeristisch" product door het erfgoed van de wetlands te promoten, met de volgende doelstellingen:

  • Het Liou-gebied herstellen, zodat de bevolking van het stroomgebied van Embrun het zich eigen kan maken, waarbij het project deel uitmaakt van de vele voorzieningen van het type "groene weg" die beschikbaar zijn voor de gemeente Serre-Ponçon;
  • Het natuurlijke erfgoed versterken door de aanleg van paden op palen, observatieposten, informatiepanelen en interactieve hulpmiddelen;
  • Het grote publiek bewust maken van de rol en functionaliteit van wetlands, en het belang en de kwetsbaarheid van deze specifieke en zeer lokale omgevingen.

SMADESEP heeft samen met partners en beheerders van de Alpenmeren een project opgezet om het toerisme in de Alpenmeren te ontwikkelen en te promoten, medegefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van het Interregionaal Operationeel Programma voor de Alpen (POIA), om dit uitzonderlijke erfgoedgebied voor het stuwmeer van Serre-Ponçon te ontwikkelen en te beheren.

Ga voor meer informatie naar

Zone humide du Liou
Rémi Morel