Bezoek aan de nieuwe scheepshellingen door leden van het bestuur van SMADESEP.

Navigatie

Victor BERENGUEL, voorzitter van SMADESEP, heeft de leden van het bestuur van SMADESEP uitgenodigd voor een bezoek aan de werkzaamheden waarmee deze winter is begonnen.

Afgezien van het "papieren" project, was dit bezoek bedoeld om een meer concrete manier aan te moedigen om het belang van deze werkzaamheden te meten.

Terwijl ze een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van onze watersportfaciliteiten, hebben ze ook een tweeledig doel: ervoor zorgen dat ze duurzaam kunnen worden gebruikt met het oog op een toekomstige toename van het getijdenverschil.